Tusen takk!

Postet av Risør Idrettslag den 16. Jun 2023

Tusen takk !

I dag vedtok Risør kommunestyret enstemmig å gi bevilgning til å gjennomføre byggingen av ballbaner på Kjempesteinsmyra. Kommuneadministrasjonen hadde lagt frem en positiv og godt gjennomarbeidet innstillig som politikerne støttet fullt ut. Denne gangen var det et anlegg for barn og ungdom som ble stemt frem og det setter vi i Risør Håndballklubb og Risør idrettslag stor pris på!

Med dette ønsker vi å rette en stor takk til dere lokalpolitikere som en varm junidag sitter inne og jobber for fellesskapets beste. Utenfor er det nydelig vær og gardemusikk, men inne hos dere er det vanskelige saker, knappe vedtak og snart valg.

Det gleder oss som frivillige i idrettslag å se at administrasjonen og politikerne prioriterer å bruke tid og midler på et idrettsanlegg selv om kommuneøkonomien ikke er den beste. Det er ikke vanskelig å se at oppgaven med å fordele goder og byrder kan være vanskelig og bølgene med skryt er vel ikke plagsomt tette. I denne omgang er i alle fall vi veldig glade for at dere lokalpolitikere i alle partier har vedtatt å gjennomføre det vi som idrettslag har tatt initiativ til. Det er også godt å se at kommuneadministrasjonen har lagt til rette og vært positive til at dette faktisk blir en realitet i sommer. Vi har opplevd at det har tatt litt tid men også at Risør er en ja-kommune! Takk for at dere støtter opp om det frivillige arbeidet som utføres i idrett- og aktivitets-foreninger! I Risør er det flott å vokse opp og nå har dere sørget for at det blir enda flottere!

Når anlegget står ferdig er dere alle invitert til åpningsfest!

Med dette vedtaket blir en øde grusbane på Kjempesteinsmyra omdannet til et anlegg for sandhåndball, beachvolleyball, basketball og isbane på vinteren. Banene blir av solid kvalitet med korrekte mål for trening og konkurranser. Det blir et åpent anlegg uten lås og stengsler. Det lages for at barn og unge skal få bruke anlegget så mye som mulig både som del av organiserte treninger og på eget initiativ. Skolebarn på alle trinn vil kunne bruke anlegget i skoletida og kanskje banene kan være utslagsgivende for et nytt SFO tilbud basert på idrett og aktivitet(?) På området vil det bli samlingsplasser med benker, bord og trapper som vi håper blir gode møte- og henge-plasser. Dette vil fremme et sosialt og inkluderende miljø!

Banene og aktivitetene vil komplettere det allerede flotte anlegget som finnes på Kjempesteinsmyra og det skal vi ta vare på og være stolte av!

Anlegget kvalifiserer for 1/3 finansiering via tippemidler og momsen kompenseres. Idrettslagene stiller selv med 500.000.-  fra egne midler og gaver fra Idrettsrådet(30.000.-) og Risør Innebandyklubb(150.000.-). Vi har til hensikt å samle inn tilskudd, gaver og sponsormidler som vil gå til å redusere kommunens andel av utgiftene. Dette blir et supert anlegg som belaster kommunekassa med under en million kroner og ikke 3.3 millioner som AAB la frem i sin nettutgave 14.juni.

Så tusen takk igjen til dere lokalpolitikere og administrasjonen som denne gangen har tilgodesett det frivillige arbeidet med idrett og aktivitet for barn og ungdom i Risør!


God sommer alle sammen!

Beste hilsen alle oss i Risør IL og Risør Håndballklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.