Hver tirsdag kl. 18:00 og torsdag kl. 19:30 møtes 12-16 menn i seniorkategorien til fellestrening og

samvær i gymsalen til Risør vgs. på Hønseheia. Under Grunde Hannemyrs kyndige instruksjon får

kroppen en velbalansert behandling, basert på sirkelgymnastikkens prinsipper. For de av oss som

hadde Johan Sten Larsen som gymnastikklærer på 1960/70-tallet er opplegget velkjent. 45 minutter

med oppvarming, litt styrketrening samt bøy og tøy. Det hele avsluttes med volleyball, for dem som

har lyst til det.
Vi har alle forskjellige fysiske forutsetninger. Trimopplegget er derfor lagt opp slik at innsatsen

tilpasses egne forutsetninger. Og ikke minst er opplegget kvalitetssikret av tidligere og nåværende

fysioterapeuter, som alle har gitt tommelen opp.

Trimgruppa, som er en del av Risør IL, ønsker velkommen til en felles og lystbetont trim. For å få den

fulle effekt av treningen anbefales oppmøte to ganger i uka. Det er bare å møte opp i gymsalen til

angitte tider. Det bes om at det benyttes innendørs trenings sko. Dusj er tilgjengelig. Tilbudet er

nærmest gratis da det kun påløper årskontingent til Risør IL og en avgift til trimgruppa med kr. 100.

Grunde Hannemyr, på mobil nr. 99589077, vil kunne gi ytterligere opplysninger.


Foto og tekst: Tor A. Dahlstrøm