Treningstider for svømminga er:

tirsdag 21:00 - 22:00

søndag 18:30 - 21:00


Triatlongruppa i Risør Idrettslag er en aktiv og engasjert gruppe for triatlonutøvere i alle aldre og ferdighetsnivåer. Gruppen tilbyr et variert og utfordrende treningstilbud, samt muligheten til å delta i konkurranser og arrangementer.

Triatlongruppa arrangerer ukentlige treninger som inkluderer svømming, sykling og løping. Treningene er tilpasset deltakernes fysiske form og ferdighetsnivå, og ledes av erfarne og dyktige trenere som legger vekt på å utvikle både tekniske ferdigheter og utholdenhet.

Risør Idrettslag har også et triatlonlag som deltar i lokale og nasjonale triatlonkonkurranser og arrangementer. Dette gir utøverne muligheten til å teste seg mot andre triatlonutøvere og utvikle sine ferdigheter og prestasjoner.

Triatlongruppa i Risør Idrettslag har også en viktig sosial funksjon. Gruppen gir utøverne muligheten til å møte andre som deler deres interesse for triatlon, og skape et fellesskap med liknende interesser. Dette skaper et positivt og støttende miljø, der utøverne kan motivere og støtte hverandre i trening og konkurranser.

Triatlongruppa er en inkluderende gruppe, der alle triatlonutøvere er velkomne uavhengig av fysisk form, bakgrunn og tidligere erfaring med triatlon. Gruppen legger vekt på å skape et positivt og støttende miljø, der utøverne kan utvikle seg både som triatlonutøvere og som personer.

Samlet sett er triatlongruppa i Risør Idrettslag en viktig og verdifull aktivitetsgruppe for triatlonutøvere i byen og regionen. Gruppen gir muligheten til å utvikle både fysiske og sosiale ferdigheter gjennom utfordrende aktiviteter og samarbeid, samtidig som den gir mulighet til å være en del av et inkluderende og støttende fellesskap.