NavnRolleEpost
Thomas AxelsenLederthax@online.no 
Stine Marlene Palmyr EllefsrudNestlederstinepalmyr@gmail.com 
Halvor HalvorsenStyremedlemhalvor.risor@gmail.com 
Sølvi BybergStyremedlemsbyb46@gmail.com 
Viviana OlsenStyremedlemviviana@live.no 
Anders Auten PedersenStyremedlemanders.auten.pedersen@gmail.com 
Maria KildahlStyremedlemmkk@vinmonopolet.no 
Vibeke MartenstangenVaramedlemvibeke_martenstangen@hotmail.com 
Geir LyngåsVaramedlemgeir-lyn@online.no